Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις. Ε. ΣταμάτηςΑρχιμήδους κύκλου μέτρησις. Ε. Σταμάτης
Εισαγωγή αρχαίον κείμενον - μετάφρασις - επεξηγήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια: