Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής. Ε Σταμάτη


Ε.ΣΤΑΜΑΤΗ

Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής Αρχαίον κείμενον - μετάφρασις - επεξηγήσεις μετά βιογραφικών σημειώσεων και αναλύσεων των μαθηματικών του έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: