Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ


 Η διαπίστωση ότι υπάρχουν ασύμμετρα μήκη ως προς τη μονάδα του μήκους έγινε από τη Σχολή του Πυθαγόρα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Δεν γνωρίζομε πώς ανακάλυψαν το σπουδαιότατο αυτό εύρημα το οποίον αναφέρεται ως προς την διαγώνιο και την πλευρά ενός τετραγώνου, που έχουν λόγο ρίζα 2 . Από τότε όμως η φήμη της Σχολής εσημείωσε παρακμή επειδή επρέσβευε ότι οι ακέραιοι αριθμοί (και οι ρητοί) έχουν κοσμογονική δύναμη τόσο στα φαινόμενα της Φύσης όσο και στα γεγονότα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ανακάλυψη του ασύμμετρου (λέμε και αρρήτου) της 2 επεκτάθηκε και στην απόδειξη του αρρήτου και άλλων τετρ. ριζών μη τετραγώνων φυσικών αριθμών και η σχετική διδασκαλία γινόταν από τον γεωμέτρη Θεόδωρο τον Κυρηναίο περί τα τέλη του 5ου αιών. στην Αθήνα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: