Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Μετατροπέας Αρχαίων Ελληνικών σε Αραβικούς αριθμούς. Νίκος Α. Πανουσόπουλος


Ancient Greek to Arabic number Converter

Βάλτε τον Αρχαίο Ελληνικό αριθμό (π.χ. αʹ έως ͵ϡ͵ϟ͵θϡʹϟʹθʹ - 999999):
Enter the Ancient Greek number (exp. αʹ to ͵ϡ͵ϟ͵θϡʹϟʹθʹ - 999999):

Χ

Χ*10
Χ*100
(X=1,2,3,4,5,6,7,8,9)(*1000) (*1)

Αραβικός αριθμός ||| Arabic number:
Ισχύουσα κατάσταση ||| Current state:

Δεν υπάρχουν σχόλια: